3d visualisatie voor welstand helpt

Een 3d Visualisatie voor welstand kunnen we voor architecten in de definitief ontwerp fase van het plan al maken. Zo kan een bouwplan tussentijds gepresenteerd worden bij de gemeente en de op- en aanmerkingen van de welstandscommisie kunnen dan verwerkt worden in de 3d visualisatie om die bij een volgende zitting te tonen. 3d visualisatie voor welstand, helpt bij een sneller bouwproces! Het is voor ons wel wat extra werk, maar het werkt voor zowel de architect als ook de welstandscommissie verhelderend. Een bouwplan wordt zo ook veel sneller akkoord bevonden, zodat ook de vergunning eerder kan worden aangevraagd en de.

Continue Reading